Defensie: een compleet eigen wereld op zich

Toen ik het gesprek begon met de heren van de Koninklijke Landmacht  had ik geen idee wat de Koninklijke Landmacht nou precies inhield. Mijn idee van de Landmacht was altijd: een leger soldaten dat vecht voor vrede en die worden dan uitgezonden naar landen waar er oorlog is en waarbij hun inzet is gewenst. Omdat dat is afgesproken met de desbetreffende landen of als de landen daarom hebben gevraagd, omdat ze het zelf niet meer kunnen oplossen. En dat de militairen ons land moeten beschermen tegen andere kwaadwillende landen.

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik erachter kwam dat de Koninklijke Landmacht zo veel groter is dan ik had beseft. Dat ze hun eigen artsen, ict’ers, monteurs, juristen, technici, koks etc. hebben. Dat er veel doorgroeimogelijkheden bij de Landmacht zijn. Dat ze daar willen investeren in jou om het beste uit jezelf naar voren te halen, dat de “ik” op dag 1 van je training wordt omgebogen naar “wij”. Dat je elkaar moet kunnen vertrouwen, dat je je eigen grenzen zal verleggen, jezelf goed leert kennen, meer zelfvertrouwen krijgt en sterker in je schoenen zal staan.

Om maar een paar positieve punten te noemen. Echt een verrijking voor je zelf. Dat je kunt leren en werken tegelijk. Waarom weet ik dat nu pas? Ik zie altijd de stoere reclamefilmpjes langskomen over de landmacht, de marine, de luchtmacht etc. Maar nooit geweten dat er zoveel mogelijkheden bij de Landmacht liggen die je kunt benutten. Ga eens praten met een recruiter zoals Buddy en misschien gaat er dan ook voor jou die wereld open die je niet kende, maar die je wel de kansen biedt om de beste versie van je zelf te worden.

Interview Dreamz World met Buddy Masfirdaus en Remie Goelmohamed

BUDDY
Buddy Masfirdaus, 41 jaar, geboren in Rotterdam, Nederland. Indonesische vader en Surinaamse moeder. Woonachtig in Rotterdam, getrouwd en een zoontje van 3 jaar. Ik ben nu 20 jaar en 8 maanden werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Ik was 20 jaar toen ik in 1999 bij de Landmacht ging werken.

Ik wist op mijn 12de al dat ik bij Koninklijke Landmacht wilde. Ik kom zelf uit een gebroken familie en de Landmacht was mijn uitweg. Het was mijn droom om bij de Landmacht te gaan werken, dus ik wist dat ik geen gekke dingen moest gaan doen. Mijn droom heeft me dus daarom ook op het rechte pad gehouden.

Ik ben begonnen als verbindelaar, ICT-er. Je doet dan allerlei werkzaamheden op het gebied van radioverbindingen, satellietverbinding en ICT. Ik ben als soldaat begonnen, maar nu werkzaam als sergeant-majoor.

Als burgermedewerker mag je zo lang je wilt, blijven zitten op een functie, maar als militair moet je om de 3 jaar van functie wisselen of je tekent bij. Én je mag max 2 jaar bijtekenen als militair. Dus je kan als militair max 5 jaar op functie zitten. Ik ben eerst helemaal onderaan begonnen in de ICT, en zo doorgegroeid. Nu heb ik een uitstapje gemaakt naar recruiter. Ik mag nu mijn werk promoten bij mensen die bij de Landmacht willen komen werken. Ik heb daar ook een mooie basis voor. Ik ben als soldaat begonnen, ben nu sergeant-majoor, ik heb 5 uitzendingen gedraaid, dus ik kan ook over alle aspecten van het werk als militair zijnde meepraten met de toe­komstige kandidaten. Dat is een mooie uitgangssituatie voor mij.

Om ons werk en Koninklijke Landmacht te promoten en zo mensen te werven voor de verschillende functies binnen de Landmacht, geven we voorlichting op scholen, beurzen, evenementen etc. Door covid-19 geven we vooral Webinars. We organiseren ook speciale dagen: bijv. match days, ladies only days.

Alle VMBO-scholen en hoger kunnen aangeven als ze voorlichting willen over de Koninklijke Landmacht op school. Soms melden zich ook basisscholen aan. Wij gaan dan kijken in welke regio de school zit en wie dan de voorlichting kan geven. Ik geef voorlichting in de Regio Randstad.

REMIE GOELMOHAMED
Remie Goelmohamed, 45 jaar, geboren in Paramaribo, Suriname, woont vanaf zijn eerste levensjaar in Nederland, thans woonachtig in Zoetermeer, getrouwd, heeft een zoon van 12 jaar en een tweeling (zoons) van 10 jaar:

Ik ben nu 23,5 jaar werkzaam bij de Koninklijke Landmacht. Sinds november werk ik bij Staf-CLAS in de functie van Adviseur HR diversiteit/inclusiviteit. Ik adviseer de Landmacht over diversiteit en inclusiviteit. De Koninklijke Landmacht wil bijvoorbeeld meer mensen gaan werven van verschillende etnische groeperingen, mensen met een andere culturele achtergrond, maar ook bijvoorbeeld WA-jongeren, vrouwen, transgenders etc. Maar tegelijkertijd ook bewerkstelligen dat de werknemers zich ook geaccepteerd voelen en in staat te zijn bij te dragen aan besluitvorming.

Ik begon bij de Koninklijke Landmacht op mijn 22ste. Ik was klaar met mijn opleiding en ik had een soort tussenjaar en was eigenlijk wel op zoek naar een baan, toen zag ik een heel stoer filmpje op tv verschijnen van de Koninklijke Landmacht met een militair met een rode baret op die uit een Chinook helikopter stapte, met de boodschap daaronder van: “Dit is een van de zwaarste opleidingen binnen de Koninklijke Landmacht…Kan jij het aan?”. Daardoor werd ik getriggerd en ik dacht: “Ja ik denk wel dat ik dat aankan. Ik ga solliciteren”. En dat was in het jaar 1996. Toen ik dat aan mijn ouders vertelde dat ik als militair bij de Koninklijke landmacht wilde gaan werken, reageerden mijn ouders anders dan ik had verwacht. Nu zijn ze wel heel trots op wat ik doe, maar toen ik het voor het eerst vertelde zei mijn vader: “Weet je dat zeker, ga liever doorleren en iets met je handen doen zodat je mensen kan gaan helpen. Daar word je zelf ook beter door”.

Waar kun je beter doorleren en kan je ook nog iets met je handen doen en is het een belangrijke taak om voor de vrede, vrijheid en veiligheid voor de mensen te zorgen dan bij de Koninklijke Landmacht?

Toen ik het mijn moeder vertelde was de shock nog groter voor haar. Mijn moeder raakte wel even in paniek. Ik denk dat meerdere ouders dat wel zullen hebben: het eerste beeld van uitgezonden worden om te vechten in een ander land met alle gevaar van dien (red.) Maar toch heb ik doorgezet en in 1996 ben ik goedgekeurd.

Omdat ik op de keuringen zo goed had gescoord, werd me gevraagd of het me wat leek om onderofficier te worden. Als onderofficier wordt je commandant van een groepje soldaten/korporaals waaraan je leiding moet geven. Daar heb ik ja tegen gezegd en in februari ’97 ben ik begonnen aan de onderofficiers opleiding op de Koninklijke Militaire School in Weert. In die tijd duurde die opleiding zo’n anderhalf jaar. Iedere zondagavond ging ik naar Weert en bleef daar de hele week in de kazerne en vrijdags als ik geluk had ging ik naar huis. Maar het kon ook zo gebeuren dat ik op het laatst toch nog moest blijven op de kazerne voor een Mental Exercise (Mentex) oefening. Dit is om te kijken en te testen hoe je mentaal op iets reageert, hoe je om gaat met teleurstelling, werken in zware omstandigheden en als plannen gewijzigd worden hoe flexibel je er dan mee omgaat.

Je hebt bij defensie 3 aanstellingsvormen nl:
1. Militair
2. Niet Militair (burger)
3. Reservist (part time militair)

Ik heb alle 3 mogelijkheden meegemaakt bij Defensie:
Tot 2015 ben ik militair geweest. Ik heb dus 18 jaar als militair in het uniform rondgelopen. In 2015 heb ik de keuze gemaakt om mijn militaire uniform uit te trekken en was ik militair af, toen ben ik gelijk aangesteld als burgermedewerker bij Koninklijke Landmacht. Dus van mijn militaire aanstelling ben ik overgegaan naar een burger (civiele) aanstelling. Alleen in de loop der jaren blijf je toch nog wel een beetje connectie houden met je oude militaire collega’s en ook met je uniform. Want het uniform heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. En heel veel collega’s/vrienden zeiden ook tegen me dat dat uniform op mijn lijf is geschreven. Dat het bij mij hoort en dat ik ook parttime militair kan zijn.

Ook al ben je burger dat militaire bloed, dat groene hart dat blijft gewoon. Dus daarom heb ik in september 2019 besloten om naast burgermedewerker bij defensie ook reservist (parttime militair} te worden. Ik ben ingedeeld bij de eenheid bevoorradingen en transporttroepen. Stel dat mijn collega’s van mijn eenheid bevoorrading en transport worden uitgezonden naar het buitenland, maar hun werk hier in Nederland moet door blijven gaan, dan kan ik het uniform aantrekken en gewoon hun werk hier in Nederland overnemen.

Het werken bij Defensie is een verrijking voor jezelf. Het is een mooie organisatie waar je veel leert, veel verantwoordelijkheden krijgt. Militairen zijn flexibel, collegiaal, kunnen grenzen verleggen, willen net dat stukje harder lopen, zijn creatief, denken out of the box, kunnen leidinggeven en mensen trainen. Dus wil je na je militaire carrière het bedrijfsleven in, dan ben je daar zo gewild door je kwaliteiten dat je ook buiten defensie zonder al te veel moeite een baan zal kunnen vinden.

De Koninklijke Landmacht werkt er hard aan om zichzelf continu te verbeteren.

Voor de commandant van de Landstrijdkrachten (zeg maar de baas van heel de Koninklijke Landmacht) zijn er 3 belangrijke speerpunten:
1. Een landmacht waar het prettig werken is
2. Een landmacht die levert
3. Een landmacht die vandaag beter is dan gisteren en morgen beter is dan vandaag.

LANDMACHT
De Koninklijke Landmacht is een onderdeel van de krijgsmacht. De krijgsmacht bestaat verder uit marine, luchtmacht
en marechaussee (militaire politie).

Taken landmacht
De Nederlandse overheid stuurt Nederlandse militairen naar gebieden waar conflicten of spanningen heersen. Ze worden ‘uitgezonden’. Maar ze verlenen ook hulp in Nederland.
De landmacht heeft 3 hoofdtaken:
• Wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit.
• Het Nederlandse grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten verdedigen.
• Civiele autoriteiten ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel internationaal als nationaal.

Veteraan
• Je bent een veteraan als je op uitzending bent geweest naar een missiegebied, dat houdt in dat je langer dan 30 aaneengesloten dagen op missie bent geweest (dit kan een NAVO of VN-missie zijn). Een uitzending duurt minimaal 30 aaneengesloten dagen tot maximaal 6 maanden.

Wat zijn de algemene eisen voor een militaire baan bij Defensie?
• Je bezit de Nederlandse nationaliteit.
• Je beschikt over een geldig identiteitsbewijs.
• Je bent gezond van lichaam en geest.
• Je voldoet aan de minimale opleidingseis voor de gewenste functie.
• Je voldoet aan de medische en psychologische eisen van Defensie.
• Op basis van een antecedentenonderzoek geeft de militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) af.
• Je bent bereid om uitgezonden te worden en de daarvoor benodigde vaccinaties te accepteren.

LET OP Dit zijn de algemene eisen om bij Defensie te kunnen werken. Het kan zijn dat de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee aanvullende eisen stelt. Ook hebben bepaalde specifieke functies speciale vereisten; deze staan altijd vermeld bij de functie.

Wil je meer info naar aanleiding van dit artikel over werken bij defensie kijk dan op de website: www.werkenbijdefensie.nl, Je mag Buddy en Remie ook rechtstreeks contacten.

Buddy: buddy@werkenbijdefensie.nl

Remie: diversiteiteninclusiviteit.cLas@mindef.nl

Dreamz around the World

Mijn blogs zullen voornamelijk gaan over gezondheid en reizen. Ik hou van reizen met mijn gezin. Hobbies: bakken, lezen, bioscoopje pakken, theaters bezoeken, evenementen bijwonen, lekker eten. Om in shape en conditie te blijven en voor mijn gezondheid doe ik aan kickboksen en rennen. Ik ben het liefst in goed gezelschap met positieve, vriendelijke en gezellige mensen.

Geen Commentaar

Plaats een Reactie

X