THE WORLD IS CHANGING ALL THE TIME, GET WITH THE PROGRAM!

Wat de gemoederen in 2016 bezig hield in Nederland was het vluchtelingenbeleid, bezuinigingen, het zorgstelsel, etnische spanningen, terrorisme, ontevredenheid over onze politieke leiders en Moeder Natuur die meerdere malen haar kracht liet zien. Op wereldvlak werden we vooral opgeschud door de Amerikaanse verkiezingen. Dat een vrouw de machtigste positie in de wereld zou kunnen bekleden was heel dichtbij en we hebben onze tanden daarin vast gezet. De hele circusvertoning in Amerika was ver beneden peil en beide kandidaten gedroegen zich niet president waardig.
Onvoorstelbaar dat 2 kandidaten racen om de presidentschap die als onbetrouwbaar, oneerlijk en manipulatief bestempeld worden door het volk, toch zo ver komen. Dit ontstaat als mensen zich laten leiden door angst of echt toe zijn aan verandering. Verbijsterend dat niemand zag aankomen dat Trump zou winnen. Dit is het werk van opiniepeilers, media, tv shows, journalisten, statistieken en social media. Zij hebben allen gefaald in hun taak. Wij hebben ons laten leiden door eenzijdig nieuws, we zitten in onze eigen cocon en zien de blinde vlek niet. Er wordt geen gehoor gegeven aan de stem van het volk, hun gevoel daarbij werd compleet genegeerd. Het Amerikaanse volk was heel duidelijk in hun wensen en zij hebben gesproken. We houden vast aan onze eigen wil en mening en we zien en horen niet wat er onder onze neuzen gebeurd. Het beeld dat iedereen nu heeft is een angstaanjagend vooruitzicht.

Het is verdomd knap wat Trump voor elkaar gebokst heeft terwijl de hele wereld tegen hem was, hij is zwaar onderschat. Als je naar de track record van Hillary kijkt, was zij nooit geliefd bij het volk, toch hield zij zich sterk staande. Het was kiezen uit twee kwaden. Niemand besteedde positief aandacht aan de overwinning van Trump, dat was onsportief. Niemand hoorde wat het volk werkelijk wilde en wij vergaten ons gezond verstand te gebruiken! Nu is de wereld in rep en roer. Cheers to our freedom and our fall. The world is changing all the time, get with the program! Wellicht verrast Trump ons met hervormingen, reorganisatie en een grote schoonmaak. Give the man a chance. Hoe minder wij vasthouden aan bekende patronen, des te spannender wordt de periode die voor ons ligt. Daarnaast valt het velen zwaar om afscheid te moeten nemen van onze welbespraakte, charismatische en krachtige wereldleider Obama.

Dichterbij huis, hier in Nederland is het ook onrustig en rumoerig. Uitdagende vraagstukken en moeilijke issues zullen niet opgelost worden door ze te negeren, onder het tapijt te schuiven en doen of ze niet bestaan. In Nederland hoort men het volk ook niet, in Nederland praten we ook langs elkaar heen, heerst er ontevredenheid en wordt de sfeer in de samenleving steeds grimmiger. Wanneer het ons uitkomt zijn we volgzaam en wanneer het belangrijk is en ertoe doet, zwijgen we. We zijn allen zo druk in ons hoofd dat we onze innerlijke stem en innerlijke intelligentie niet horen en volgen. Die innerlijke stem waar kennis en wijsheid zit verborgen die je een helder perspectief kan bieden zodat waarden, normen en bewustzijn een hogere invulling krijgen. Dat wordt nog een zware pil voor ons met alle onenigheid, angst, weerstand, intolerantie en onbegrip. We benaderen een nieuw tijdperk, dat vraagt om een hernieuwde visie en een andere invalshoek. Deze transformatie periode gaat over verbondenheid, waarbij we een brug slaan tussen het innerlijke en uiterlijke, het mannelijke en vrouwelijke, overgave en weerstand, vasthouden en loslaten en het verleden en heden. Hoe gaan we anders een mooi en gezamenlijke toekomst bewerkstelligen waarin we onszelf en Nederland naar een hoger niveau te tillen? Iedereen dient flexibel mee te bewegen. We hebben nog wat meters af te leggen, zowel als individu als één volk.

Beste lezers, weer een jaar die we kunnen aftikken met nieuwe ervaringen, kennis en inzichten die we tot ons genomen hebben. Ik hoop dat afgelopen jaar jullie mooie kansen en uitdagingen gebracht heeft. Het jaar 2016 heeft mij dichter bij mijn levensdoel en roeping gebracht. Oude thema’s en issues heb ik opgelost en openstaande karma heb ik ingelost. Het jaar 2016 (2+0+1+6=9) is een 9 energie, het is een afrondingsgetal en het hoogst haalbare. Dus zaken afronden en ruimte maken voor nieuwe dingen. Voor mij betekent dat los laten en soms niet weten waar het pad naartoe leidt. De 9 is ook een meestergetal en dat houdt in dat je ergens meester in moet zijn of worden. Voor de gehele mensheid houdt het in dat we menslievend en verdraagzamer dienen te zijn. Mensen accepteren zoals ze zijn, afstand doen van oordelen en verwachtingen niet op anderen projecteren. Soms is het een tikkeltje moeilijk maar laten we daar samen aan werken. Alle ervaringen en kennis waar jij zelf wijzer van word, delen met je medemens. We willen allen veranderingen in de wereld….where to begin…ik stel voor dat we in onze eigen achtertuin beginnen.

We zijn aan het aftellen en op weg naar 2017, een nieuw jaar vol met verrassingen en uitdagingen. Ik hoop op leiders die anderen inspireren, ik hoop op medemensen die zich ontfermen over elkaar en ik hoop dat passie en enthousiasme meer naar de oppervlakte komt en onze harten verbinding zullen zoeken met elkander. Ik hoop op een groter gevoel van saamhorigheid en het geluk voor iedereen door bij te dragen aan liefdadigheid en onbaatzuchtig helpen van anderen. Dit jaar eindigt een cyclus en volgend jaar begint alles weer bij 1, het jaar 2017=10=1. Dat staat voor leiderschap en een nieuw begin. Niet meer omkijken, loslaten, toon spirituele leiderschap en volle kracht vooruit.

Koesma Basdew – Veranderkundige Intercultural Pearls Formation Let’s meet in the middle www.interculturalpearlsformation.nlX