Adel verplicht

Wie in aanzien bij het volk staat, moet ook aan de verwachtingen van het volk voldoen. Oftewel adel verplicht. Sommige spreuken zijn échte inkoppertjes. Een kwart deel van Nederland heeft zich vanaf maart onverantwoordelijk gedragen waardoor zij níet hebben niet bijgedragen aan de volksgezondheid van dit land. Gelukkig gebruikt een groter deel wel hun boeren en boerinnen verstand en dát zal ons uiteindelijk er doorheen slepen. Zolang we niet allen doordrongen zijn van deze gezamenlijke taak, blijft het aanpoten en volgens mij gaat dit nog wel even duren.

Wat jongelui en volwassenen nu al een paar maanden doen is de randjes opzoeken en anderen onnodig in gevaar brengen. We zetten het weg onder de noemer individualistisch, vrijgevochten eigenheimers, terwijl het pure egoïsme is. Zij leveren een extra gevaar op voor de samenleving door hun gefeest en onverantwoordelijk gedrag. Wat is de moeilijkheidsgraad, waarom moet gehoorzaamheid afgedwongen worden? Ouderen en senioren worden voor de zoveelste keer in een verdomhoekje gedrukt.

We verkeren in een turbulent en verontrustende periode. Vrijheid versus angst versus bescherming. Deze neerwaartse spiraal wordt veroorzaakt door de rebellen, complotdenkers en dwarsliggers. Onze regering straalt geen eenheid en leiderschap uit en daar speelt de menigte handig op in. Mensen verliezen hun banen en bedrijven, ze kunnen niet op vakantie, er is armoede en veel onzekerheid.

Onze Koning spant de kroon met zijn ondoordachte actie in oktober. Hierdoor is de kloof tussen het volk en het Koningshuis groter en zichtbaarder geworden. Prinses Amalia krijgt straks ruim 1 miljoen bijgeschreven, het Koningspaar krijgt 5% hoger inkomen. Oranje boven! Het debacle zegt wel iets over de amateurs waarmee Rutte en de Koning zich omgeven! Als een handjevol zich verheven voelt boven anderen, gaat een ander handjevol tegen de stroom in. Het Koningshuis heeft vaker missers gemaakt waaruit blijkt dat ze zich niet kunnen inleven in de burger.

Het charme offensief waarin de Koning diepe spijt betuigd maakte enige indruk. Mijns inzien “too little, too late”. Je staat voor solidariteit en verbinding dan maak je zo een flater. Dit was damage control, de Koning weet dat hij in de gevarenzone zit. De goodwill neemt af en de roep om afschaffing van het monarchie wordt steeds luider.

Het komt mijn neus uit zoals Rutte het eeuwig blijft opnemen voor het Koningshuis en de geheimzinnigheid er omheen. Nooit een straight of eerlijk antwoord. De afgelopen 10 jaar heeft Rutte niet geleerd de koninklijke weg te bewandelen. Vragen vanuit de Tweede Kamer omtrent het Koningshuis wimpelt hij af als populisme. D’66 is de enige partij die altijd een kritische houding heeft tegenover het Koningshuis. Wij hebben recht op openheid van zaken, het systeem moet op de schop. Het Koningshuis past niet meer bij deze tijd, ze kosten teveel, de verhoudingen zijn scheef en het brengt verdeeldheid.

Dat iets ooit in het leven is geroepen wil niet zeggen dat het vandaag nog een toegevoegde waarde heeft. Dat dingen zijn zoals ze zijn, wil niet zeggen dat het werkt. Instituten, de grondwet, werkwijzen en systemen moeten met hun tijd mee. Dit is niet meer uit te leggen!

Je maakt een grove fout, je geeft het ruiterlijk toe en je biedt voor de vorm excuses aan, Rutte weet hoe het spel keer op keer gespeeld wordt. Als het om het Koningshuis gaat, krijgen wij uiteindelijk maar de helft van het verhaal te horen. Rutte houdt altijd bewust een deel achter, waardoor hij onbetrouwbaar overkomt. De ene keer is het zeikgehalte in de samenleving hoog en een ander keer laten we het gaan! Het schuurt als Rutte collega’s, partijgenoten en de Koning het hand boven het hoofd houdt. Het schuurt als er met twee maten gemeten wordt. Er zit ruis op Rutte zijn antenne, hij is het gevoel met de samenleving kwijt. Wat mij betreft is Rutte zijn houdbaarheidsdatum in zicht, 17 maart 2021? Het oplettend oog heeft inmiddels gezien dat het lachen onze Premier is vergaan, hij reageert kribbig en chagrijnig. Sigrid Kaag staat in de startblokken om het stokje over te nemen.

In tijden van crisis heeft de burger behoefte aan moedig leiderschap en niet een falende en verdeelde regering. De boetes verlagen was een zwaktebod. Het bedrag €400,- schrikt meer af dan €95,-. Momenteel stijgen de boetes omdat mensen de urgentie niet zien. Dít is allemaal gelegen aan vriendjes en symboolpolitiek, de geloofwaardigheid is weg.

Deze Corona ellende zag niemand aankomen. Het leven is nooit een rechte lijn is, de afgelopen maanden waren heftig en het aantal besmettingen stijgt fors. Wat 2020 benadrukt is dat vrijheid, ruimte, tijd, zorg, voedsel en het mooie leven niet vanzelfsprekend zijn. De ironie is dat de rekening uiteindelijk voor de jongeren is, het laatste rondje is voor hun. Get your act together and get a grip on yourself!

We blijven hoopvol, moedig doch strijdbaar, we vieren het leven…met mate en branden een kaarsje voor alle zielen die heen zijn gegaan.

Koesma BasdewX