De economie van Suriname biedt kansen.

De economie van Suriname biedt kansen. Waar liggen die voor Nederlandse ondernemers?
Er zijn weer nieuwe handels- en investeringskansen voor Nederlandse bedrijven in Suriname. Wil je ook exporteren naar of investeren in Suriname, en wil je weten welke kansen er zijn  of welke subsidies hiervoor mogelijk zijn? Neem contact op met het Ondernemershuis Paramaribo om de mogelijkheden te bespreken.

De economie van Suriname is grotendeels afhankelijk van de export van olie en goud. Daarnaast is ook de export van vis, gro enten belangrijk voor de economie. Kansen voor Nederlandse ondernemers liggen dan ook vooral in gerelateerde sectoren: olie, tuinbouw, bosbouw en bos-bijproducten, bouwproducten, zwaar bouwmateriaal, en auto onderdelen, toerisme  en zakelijke diensten.

Olie- en gassector
2021 is goed begonnen voor de olie- en gasindustrie in Suriname. Medio januari is er zelfs voor de vijfde keer een commerciële winbare hoeveelheid olie in Blok 58 gevonden. Investeerders kunnen meedoen aan de oliewinning door een petroleumovereenkomst aan te gaan met het staatsbedrijf Staatsolie. Er zijn grote investeringen nodig. Hierdoor liggen er vooral investeringskansen voor multinationals in de oliesector. De komst van de grote oliebedrijven zal tevens leiden tot meer vraag naar diverse producten en diensten. Dat biedt kansen, maar de ondernemers zullen zich moeten aanpassen aan de wensen van de bezoekers en de bedrijven. De kwaliteit van de producten en rekening gehouden met internationale standaarden

Bosbouw en bos-bijproducten
In Suriname zijn meer dan 400 tropische houtsoorten te vinden. Het grootste deel van het geëxporteerde hout gaat onbewerkt naar Azië.  Voor commerciële houtkap moet men in bezit zijn van een houtkapconcessie en –vergunning.   Behalve hout produceren de bossen ook een grote diversiteit aan andere producten Bos-bijproducten ( Non-Timber Forest ProductsNTFPs)  dat zijn alle producten afkomstig uit  onze bossen met uitzondering van hout. Juist de handel van bos-bijproducten kan steeds belangrijker worden, ook in het behouden  van het bos en voor veel meer duurzame kansen in Suriname.

Landbouwsector

De regering van Suriname wil inzetten op de agrarische sector. Dit levert kansen op voor ondernemers. Zij moeten echter wel rekening houden met de kosten en flinke uitdagingen.  Duurzame tuinbouw en innovatieve productie  van groeten zoals hydrocultuur en duurzame waterbeheersing en coproduceren. Ook het voldoen aan de exportvoorwaarden van groenten en fruit en het zelf verwerken van land en tuinbouw producten  is een aandachtspunt.

Toerismesector
Het tropische regenwoud, grote natuurparken, verschillende culturen en een prachtige  binnenstad die staat aangemerkt als werelderfgoed, zorgen ervoor dat Suriname aantrekkelijk kan zijn voor toeristen. Met name Eco toerisme, cultuurtoerisme en het verder ontwikkelen van district toerisme.

Covid-19 heeft de hele wereld economie inclusief de toerisme branche zware klappen toegebracht. De United Nations Tourism Organisation (UNWTO) heeft de impact hiervan omschreven als “de ergste crisis voor het toerisme sinds 1950”  De Covid-19-crisis geeft tevens gelegenheid om in de noodgedwongen rustpauze de rol van toerisme te herdefiniëren in relatie tot haar bijdrage aan mens en natuur. Maar ook om gerichte stappen te maken naar een meer duurzame en inclusieve toerisme gericht op doelgroep en de mogelijkheden die Suriname te bieden heeft.

Zakelijke Dienstverlening
Voor Nederlandse en Belgische bedrijven die opzoek zijn naar mogelijkheden om hun kosten te besparen is outsourcing naar Suriname een interessante oplossing voor onder andere financiële administratie, content, gegevensverwerking en klantenservice. Door verbeterde internet verbindingen  in Suriname kunnen diensten van online ondernemers, SEO-bedrijven, webdesigners, consultants, online marketing  en advertentiebureaus worden aangeboden vanuit Suriname.

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven of personen, van welke nationaliteit dan ook, in Suriname kunnen beginnen met een bedrijf.
Om met het zakendoen te beginnen, zal je als buitenlandse ondernemer eerst naar Suriname moeten afreizen. Voor Nederlandse staatsburgers bestaat tot nu nog een visumplicht, deze zal waarschijnlijk in 2021 worden vervangen met een gemakkelijk te verkrijgen toeristenkaart.  Als  ondernemer kan men naar  Suriname afreizen met een zakenvisum dat twee maanden geldig is of  een zakenvisum dat twee jaar geldig blijft en waarmee ononderbroken telkens  drie maanden op Surinaams grondgebied mag worden gewoond en gewerkt. Visa kunnen aangevraagd worden bij het consulaat van Suriname in Amsterdam.

Ondernemers die voor langere tijd, of  permanent, in Suriname willen vestigen, dienen bij het Surinaamse consulaat in Nederland eerst een Machtiging Kort Verblijf aan te vragen, om daarna in Suriname zelf de procedures voor verblijfsvergunning en een werkvergunning te doorlopen.  Wat meestal enkele maanden kan duren.

Voor ondernemers met een buitenlandse nationaliteit van Surinaamse afkomst is een PSA document mogelijk  (personen die geboren zijn in  Suriname, of tenminste één ouder of één grootouder hebben die in Suriname is geboren, of een partner hebben die aan die criteria voldoet, via de website  www.psa.gov.sr een status als Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA) aanvragen. Een maatregel die is bedoeld om het Surinamers in de diaspora makkelijker te maken naar Suriname te reizen en er te werken of te investeren.

Wie in het bezit is van een PSA-kaart kan zonder visum naar Suriname afreizen en mag telkens één jaar aaneengesloten op Surinaams grondgebied verblijven. Daarnaast kan een PSA-gerechtigde zich inschrijven als ingezetene en mag  werk verrichten, zonder daarvoor eerst een werkvergunning te moeten aanvragen.

Een PSA-kaart is telkens vijf jaar geldig en kan drie maanden voor de vervaldatum steeds weer online  worden verlengd.

In Suriname is een buitenlandse ondernemer in principe vrij om lokaal zaken te doen. Wie in Suriname wilt ondernemen, kan dat doen via een:
Eenmanszaak (alleen mogelijk voor ingezetenen van Suriname)
Lokaal filiaal van een buitenlands bedrijf
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
-Naamloze  Vennootschap (NV);
-Vennootschap Onder Firma (VOF);
-Commanditaire Vennootschap (CV, komt niet vaak voor).

In de meeste gevallen kiezen buitenlandse ondernemers voor de oprichting van een lokaal filiaal of een naamloze vennootschap. Ondernemers die voor een vennootschap kiezen, genieten op praktisch dezelfde wijze bescherming als in Nederland. De aansprakelijkheid gaat daarbij in principe niet verder dan het aandeel dat de ondernemer in de vennootschap heeft.

Voor ingezetenen is er sedert 2018  een snelle en voordelige optie (1200 srd)  om een NV waar geen notariële akte vereist is een Naamloze Vennootschap met standaardstatuten op te richten.  Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken( KKF) en dezelfde dag gelijk worden ingeschreven in het handelsregister. Zonder tussenkomst van de notaris bij oprichten en de kosten hiervoor. Wijzigingen moeten wel door een notaris worden gedaan.  

In onderstaande tabel een overzicht  welke stappen moeten worden ondernomen om in Suriname een naamloze vennootschap op te starten:

Stappen 2, 3 en 4 worden  als 1 onderdeel  door de notaris of KKF uitgevoerd.

 
Dit artikel houdt nog geen rekening met de volledige impact van de coronacrisis. Natuurlijk worden de ontwikkelingen door ons bijgehouden  en wanneer we meer informatie hebben, kunnen wij die up-to-date delen per mail. Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op :  info@ondernemershuis.sr 

Ondernemershuis Paramaribo / Mila Bahadoersing

Procedure Documenten Tijd
1 Kamer van Koophandel laten controleren of bedrijfsnaam nog niet bestaat 1 dag
2 Leges (belasting) aan districtscommissaris betalen Verklaring van goedkeuring van Kamer van Koophandel, legitimatiebewijs, nationaliteitsverklaring 1 dag
3 Leges (belasting) aan ministerie van Justitie betalen Verklaring van goedkeuring van Kamer van Koophandel, legitimatiebewijs, nationaliteitsverklaring 1 dag
4 Notarieel laten bekrachtigen van de statuten van de vennootschap door een notaris. Notaris stuurt voor niet- ingezetenen meteen ook een aanvraag naar de deviezencommissie, die in dat geval ook zijn goedkeuring moet verlenen. Verklaring van goedkeuring, bewijs van betaling leges, legitimatiebewijs 4 dagen
5 Bedrijf laten inschrijven in handelsregister van de Kamer van Koophandel als naamloze vennootschap in oprichting. Onder meer conceptstatuten, oprichtingsverklaring van de notaris, pasfoto en kopie paspoort van elke oprichter, kopie van de oprichtingsvolmacht. Legalisatie is vereist voor kopieën van buitenlandse documenten. 1 dag
6 Bedrijfsbankrekening openen en wettelijk minimum aan oprichtingskapitaal storten Kopie uittreksel handelsregister, gelegaliseerde kopie paspoort (met apostille) van de oprichters, recente statuten. 1 dag
7 Goedkeuring van de deviezencommissie ontvangen, nodig voor zowel niet- ingezetenen als voor enkele specifieke bedrijfstakken, zoals de uitvoer van goud De conceptstatuten, kopie van bewijs van storting oprichtingskapitaal, uittreksel burgerlijke stand van elke oprichter Enkele maanden
8 Naamloze vennootschap definitief laten inschrijven in handelsregister van de Kamer van Koophandel Onder meer originele oprichtingsakte met presidentiële goedkeuring en origineel advertentieblad van de Republiek Suriname 1 dag
9 Bedrijf registreren bij belastingkantoor KKF-uittreksel en statuten Maximaal een week
10 Aanvragen handelsvergunning (enkel indien vereist), kan via ‘one stop window’ van de Kamer van Koophandel Verschilt per type vergunning dat moet worden aangevraagd. In ieder geval KKF-uittreksel, drie pasfoto’s, nationaliteitsverklaring, hypothecair uittreksel, bewijs van vakbekwaamheid, verzoekschrift 2 à 3 maanden


X