“Goslar”, de ware toedracht – deel 24

De volgende ochtend kwamen de Duitse gevangenen in Fort Zeelandia volgens de gewoonte van de Evangelische Broedergemeente bij elkaar voor de morgenzegen. Daarin wordt aan alle toehoorders iets om over na te denken meegegeven voor de nieuwe dag. Daar horen natuurlijk ook de dagteksten bij, het gebed en de gezamenlijke lofprijs en dank met liederen aan het begin van de dag. Het was 11 mei 1940. Deze keer ging br. Maaß voor in de dienst.
X