Internationale kansen voor Suriname

De inhuldiging van Chan Santokhi als de nieuwe president van Suriname kan worden gezien als het begin van een nieuw tijdperk voor de natie na een decennium waarin het land onder leiding staat van Desi Bouterse vervreemde zich van een groot deel van de internationale gemeenschap. De verkiezingsoverwinning van Chan Santokhi en zijn coalitiepartijen waren een duidelijk signaal dat de kiezers verandering wilden en dat ze hem geloofden dat hij zijn beloften zal nakomen. Het is een zware last om te dragen. De economie is er slecht aan toe, de staatsschuld is uit de hand gelopen, de overheidsinstellingen zijn slecht toegerust op het afhandelen van hun taken en de internationale betrekkingen van Suriname liggen in de vriezer.

Deze problemen zijn bekend en de nieuwe regering heeft een plan voor de komende vijf jaar gepubliceerd om deze kwesties aan te pakken en gaan de uitdaging aan om het land te hervormen en de levensstandaard van het land te verbeteren voor de burgers. Veel van deze activiteiten lijken te zijn geformuleerd als binnenlandse kwesties die moeten worden bereikt door interne hervormingen. Het is duidelijk dat de structuur van de economie en de overheid moet zijn verbeterd om duurzame groei te kunnen realiseren. Het is echter cruciaal voor Suriname deze plannen te implementeren met een internationale blik in het achterhoofd. De mogelijkheden voor economische groei en ervoor zorgen dat goed bestuur exponentieel toeneemt als Suriname de juiste mix kan vinden voor nationale en internationale samenwerking.

Door de geringe omvang van de bevolking is het moeilijk om een groot aantal multinationals aan te trekken. De beperkte omvang van de bevolking betekent echter ook dat kleine investeringen een grote en onmiddellijke impact op de levensstandaard van de mensen. De internationale competitie om binnen te halen de buitenlandse investeringen zijn zeer hoog en Suriname moet concurreren met alle andereleden van de Verenigde Naties, maar Suriname heeft goede kaarten. Suriname is een land met een kleine, maar zeer diverse bevolking. Deze diversiteit is er een van Suriname grote activa en als het correct wordt gebruikt, kan het veel kansen bieden voor het land. Ten eerste geeft het een kosmopolitische kijk en maakt de samenleving natuurlijk meer open voor de wereld.

Bovendien is er een grote diaspora in binnen- en buitenland die een bron zijn van potentiële contacten, zowel investeringen als partners in het creëren van nieuwe economische kansen in Suriname. Het zou een goed politiek oordeel zijn als de nieuwe regering zwaar zou investeren in de verbetering van de relaties met de diaspora en met de voormalige institutionele partners die hun banden met Suriname hebben verbroken dankzij de leiding van Desi Bouterse. In de afgelopen tien jaar zijn tientallen projecten ondersteund door Nederlandse nationale en gemeentelijke overheden zijn afgelast vanwege de politieke situatie. Bovendien zorgde het politieke isolement van Suriname ervoor dat veel potentiële projecten nooit gematerialiseerd zijn, sinds het land uit beeld was en niet langer als
een potentiële partner werd gezien.

Momenteel heeft het land een slechte internationale reputatie en is het geïsoleerd van de wereld. De nieuwe regering heeft heel duidelijk gemaakt dat ze deze situatie willen veranderen. Hoewel alle verandering begint met de wens om het te laten gebeuren, mist het land mist een diplomatiek vertegenwoordiging in het buitenland en het is moeilijk te zien hoe de overheid op korte termijn de middelen kan vinden om te veranderen. Gelukkig wordt tegemoet gekomen aan de radicale verandering en het vertrek uit het verleden veel positieve signalen van wereldleiders. De Amerikaanse regeringheeft beloofd Suriname te helpen. Op zoek naar oplossingen voor haar schuldenkwesties heeft de Franse regeringde relaties tussen de landen duidelijk gemaakt Frans Guyana en Suriname zullen verbeteren en dan heeft de regering van Nederland verklaard dat de diplomatieke betrekkingen snel worden snel hersteld en de ambassadeurs weer spoedig worden uitgewisseld. Dit zijn goede ontwikkelingen en vormen een basis voor verdere internationale samenwerking.

Er moet nog een stevige relatie worden opgebouwd. Er zijn bijvoorbeeld veel internationale projecten en programma’s, georganiseerd en gefinancierd door de Verenigde Naties, de Europese Unie en andereinternationale instellingen waar Suriname enorm van kan profiteren. Deze projecten en programma’s omvatten alle doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en kan Suriname helpen bij het verbeteren van bestuursstructuren, ecologische infrastructuur en nog veel meer. Om partner te worden in deze kansen die het land moet investeren in het opbouwen van zijn relaties met deze internationale instellingen en duidelijk maken dat Suriname weer een betrouwbare en serieuze partner is die wil en kan deelnemen aan deze projecten. Dergelijke internationale samenwerking zal het ook privé duidelijk maken aan investeerders dat Suriname de place to be is voor investeringen, wat de kracht van de economie en het welzijn van de mensen nog verder ten goede komt.

De Global Diplomatic Council is een wereldwijde instelling en en heeft goede banden met veel van de internationale organisaties van de wereld, zoals de VN, de EU en het Gemenebest. De GDC verbindt diplomatie, bedrijfsleiders, vooraanstaande wetenschappers en de koplopers van de samenleving voor het oplossen van de grootste uitdagingen van de mensheid.

H.E. Hon. Yohan A.C. Byrde – Secretary
General and Executive Chairman
and Mr. Jeroen Zandberg – Deputy Secretary General/Executive DirectorX