Kennismaken met: drs. Rosita Girjasing RC

Graag stel ik mij aan even voor. Sinds enkele jaren woon ik in Rijswijk op de grens met Wateringen/Den Haag met mijn partner en twee kinderen. Ik ben geboren in Domburg, Suriname en ben op mijn 21-ste naar Nederland gekomen om hier te gaan studeren. Dat is begonnen met bedrijfseconomie, bedrijfskunde, registercontroller en tot slot afgerond met een opleiding tot logotherapeut.  Naast boekenwurm hou ik er ook van om van de natuur te genieten en af en toe een balletje te tennissen. In het dagelijks leven ben ik Finance manager bij het Kunstmuseum Den Haag en heb daarnaast als psychotherapeute in zin- en betekenisgeving een eigen logotherapiepraktijk, BiWeL. Op het eerste oog wellicht een wat bijzondere combinatie, een financial als psychotherapeut (of omgekeerd) maar naast cijfers gaat het in een organisatie vooral ook om mensen. Ik probeer dus voor beide goed te zorgen.

Al vele jaren volg ik de Nederlandse politiek op de voet. De kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van Sigrid Kaag was vorig jaar voor mij de aanleiding om mij als lid aan te melden. Maar niet alleen wil ik met mijn lidmaatschap de partij steunen maar tevens wilde ik mij ook actief gaan inzetten om mijn idealen te verwezenlijken. Ik heb mij dan ook aangemeld als kandidaat-Kamerlid onder het mom van ‘droom groot’. Na een pittige selectieprocedure, ben ik kandidaat-Kamerlid voor TK2021 geworden.

Mijn motivatie voor het Kamerlidmaatschap is vooral gelegen in mijn drive om knelpunten in de geestelijke gezondheidszorg daadwerkelijk aan te pakken. Er bestaan momenteel veel te lange wachtlijsten en lang niet iedereen krijgt de zorg die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft. Erg fijn dat dit ook één van de doelstellingen is van onze partij. Ik hoop met een team van partijleden dan ook daarin snel verandering te kunnen brengen! En wie weet, met de benodigde voorkeurstemmen, is er straks ook een Kamerzetel voor mij.

Het is belangrijk om ook uw stem te laten horen! Met elkaar hebben we het voor het zeggen in onze democratie. Krijgt Nederland een beleid waarbij elk kind een eerlijk schooladvies krijgt, ongeacht achtergrond en kleur? Vinden jongeren een stageplek of een baan, waarbij alleen gekozen wordt op basis van kwaliteit? Dat is momenteel zeker nog niet het geval. Ook de Toeslagenaffaire, waarmee ik zelf ook nare ervaring heb, heeft helaas duidelijk gemaakt dat in ons land sommigen te maken krijgen met etnisch profileren. Als je vindt dat iedereen een gelijke kans verdient op goed onderwijs en passend werk daarna, ongeacht de wijk waarin men geboren is, ongeacht de achtergrond, dan mag je gaan stemmen op 17 maart. Laat die kans niet voorbij gaan!

Rosita GirjasingX