Martin Sitalsing: still going strong

Een interview met Politiechef Midden-Nederland Martin Sitalsingh op de dag dat hij 60 jaar is geworden, dat alleen al siert hem. Ik feliciteer hem en stel het op prijs dat hij tijd heeft gemaakt in zijn drukke agenda. Als je zijn naam op internet zoekt dan weet je dat hij iets te vertellen heeft, scherp, openhartig, duidelijk, actueel en hij weet wat er speelt in de maatschappij. In dit interview vraag ik aan hem “Wie is Martin Sitalsing?”.

 X