Nisha Madaran gedecoreerd door de President

Nisha Madaran behoort dit jaar ook tot een van de personen die gedecoreerd is door de president van Suriname. Deze decoraties worden elk jaar rond de onafhankelijkheid van Suriname uitgereikt aan personen de zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten behoeve van de gemeenschap en voor het land.

Nisha is voorgedragen omdat ze zich op meerdere vlakken verdienstelijk heeft gemaakt en Suriname op een dusdanige wijze positief heeft neergezet dat ze ook buiten de grenzen daarvoor wordt erkend. Dat doet ze elke keer weer op een zodanige wijze dat ze mensen van verschillende achtergronden bij elkaar brengt. Integratie van muziek en cultuur. Jong en oud, multi etnisch, multi cultureel, multi religieus, een ieder voelt zich verbonden en komt bij elkaar op 1 plek als zij optreed in binnen- en buitenland. Daarmee zet ze Suriname als bijzondere en multiculturele samenleving zowel als voorbeeld van integratie alsook muzikaal op de kaart. Tot ver buiten de grenzen. Een echte ambassadrice voor de branding (marketing) van Suriname. Daarnaast doet ze vele sociale projecten voor Surinamers in Suriname alsook vanuit het buitenland naar Suriname toe.

“Zoals de President het zegt in zijn toespraak: we doen het niet voor de decoratie, maar omdat we ons geroepen voelen en doen wat goed is”, vertelt Nisha. Ik voel me vereerd met deze decoratie. Ik had het niet verwacht want ik volg mijn roeping en doe slechts mijn werk en wil mens en maatschappij blijven dienen met mooie muziek en via verschillende samenwerkingen mensen bij elkaar brengen om naast en met muziek ook projecten op te zetten voor vooral kinderen, mensen met een beperking en vrouwen in achtergestelde posities. We zijn reeds bezig met enkele projecten waar we in een later stadium meer ruchtbaarheid aan gaan geven.

Ik dank alle collega’s en fans voor de ondersteuning want zonder hun ben je als artiest nergens. Maar op dit moment dank ik vooral mijn voordracht aan mijn Republiek Suriname voor deze erkenning. Dit zie ik als extra motivatie om nog harder mijn best te doen om niet alleen mijn eigen doelen, maar sterker nog, de doelen van mensen in eerder genoemde sociaal zwakkere posities waar te maken. Samen staan we sterk.

Nisha is de jongste die door de President gedecoreerd is geworden.X