Suriname: Erfgoed

De historische binnenstad van Paramaribo staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Pas recentelijk is er een start gemaakt met de renovatie van de oude gebouwen die de Surinaamse hoofdstad de status bezorgd hebben. Velen van hen verkeren in werkelijk deplorabele staat. Dat het zo lang heeft geduurd alvorens men kon beginnen, heeft te maken met financien. Het schijnt zo te zijn dat deze monumenten onder strikte voorwaarden moeten worden gerenoveerd. Voorwaarden zoals dezelfde houtsoort en techniek als destijds. Beiden zijn zeldzaam geworden en dus prijzig.X