Teruggave Archieven Suriname

Ruim zeven jaar heeft het Nationaal Archief gewerkt aan de uitvoering van het project ‘Teruggave Archieven Suriname’ (TAS). In die periode is 800 meter archieven gedigitaliseerd, zijn ruim 5,5 miljoen scans gemaakt en is al 250 meter archieven terug naar Suriname verscheept. Nu staat het laatste transport van 550 meter documenten klaar voor verzending naar het Nationaal Archief Suriname waar de archieven thuishoren. Om dit te vieren organiseerde het Nationaal Archief heden,  donderdag 19 januari 2017, een symposium en een feestelijke afsluiting.

Er was een welkomstwoord van Marens Engelhard,  De algemeen rijksarchivaris en directeur Nationaal Archief. Ook waren er diverse sprekers aan het woord waaronder Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Redmond (afvaardiging van de Surinaamse regering) en Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, directeur Nationaal Archief Suriname

Mevrouw Tjien Fooh dankt het Nationaal Archief Nederland voor de wijze waarop het project is uitgevoerd. Het project dat zonder noemenswaardige obstakels vandaag in Nederland wordt afgesloten.  “Met de komst van deze archieven zal het Surinaamse volk direct toegang hebben tot kennisverrijkende informatie op het gebied van Sociale, Economische en Culturele verleden van Suriname als ook op het gebied van de  politieke ontwikkeling  tussen Suriname en Nederland. De teruggave van deze archieven zal een bijzondere bijdrage leveren aan de kennisverrijking van het Surinaams volk en in het bijzonder Jong Suriname”.

Bij de symbolische overdracht van de archiefdoos dat werd begeleidt door Jetty Mathurin werd de wens geuit dat het archief veilig in Suriname aan zal komen en goed en deskundig bewaard zal worden en dat de stukken in de juiste context worden gelezen en ook dat de samenwerking blijft tussen het Surinaams en het Nederlands Archief. De symbolische archiefdoos werd overhandigd door Jet Bussemaker en Marens Engelhardt aan mevrouw Redmond en mevrouw Tjien Foo.  Jet Bussemaker sprak daarbij de woorden: “Hier is het Geheugen van Suriname, terug naar de plek waar het hoort. Zorg er goed voor, zodat het collectieve en persoonlijke van mensen bekend wordt.”

Rita Tjien-Foo antwoordde daarop: “Wij zullen zeker zorg dragen voor de archieven die eindelijk terugkeren naar huis, we zullen het koesteren. Het is weliswaar geen goud, maar voor ons, voor het Nationaal Suriname is het zeker meer dan goud waard”.

In de middag waren er nog een aantal sprekers waaronder:
De heer Maurits Hassankhan inzake Surinaamse archieven en archieven over Suriname. Hoe verder met gedeeld erfgoed met betrekking tot archieven
Frans van Dijk, projectleider Teruggave Archieven Suriname, TAS in vogelvlucht (over hoe het project is verlopen)
prof. dr. F.C.J. (Eric) Ketelaar, Emeritus hoogleraar Archiefwetenschap inzake Ontheemde archieven: uitdagingen en oplossingenX